Voor het volledig gebruik van deze tools moet u eerst 'Database update gereedschap activeren' aanvinken in het Configuratiepaneel.

Media naar Virtuemart synchroniseren

Upload uw media naar de paden:
Media artikelen URL: images/stories/virtuemart/product/
Media categorie URL: images/stories/virtuemart/category/
Media fabrikant URL: images/stories/virtuemart/manufacturer/

U kunt deze URLs wijzigen in de configuratie instellingen.

Meestal gebruikt u dit alleen als u de grootte van de automatische verkleinde afbeelding heeft aangepast, of voor winkels die oorspronkelijk zijn geïnstalleerd met een lagere versie dan 2.0.22. Dit commando verwijderd alle mappen met verkleinde afbeeldingen en maakt ze opnieuw aan. Gedurende het proces is het automatisch aanmaken van verkleinde afbeeldingen uitgeschakeld. Eveneens worden alle url-gegevens van de verkleinde afbeeldingen verwijderd. De reden is dat we niet langer de standaard opslaan.

Waarschuwing

Gebruik deze functies alleen als u weet wat u doet. De functie installeren of , indien noodzakelijk, updaten van de tabellen is meestal veilig om te gebruiken. Het doet hetzelfde als de update functie. De andere opdrachten kunnen uw winkel compleet ontregelen of alle gegevens verwijderen. Deze functies zijn gemaakt voor ontwikkelaars.
Behalve het verwijderen van alle data, deze is ook bedoeld voor personen die de winkel volledig willen deïnstalleren en alle gegevens uit de database willen verwijderen. Wees voorzichtig met het gebruik hiervan. Maak eerst een export van de database als u deze functies gebruikt in een ontregelde live webwinkel. Schakel de joomla debug functie uit, het kan voor niets moeilijkheden veroorzaken, gebruik de vm debug optie er voor in de plaats.

Data migratie van Virtuemart 1.1 naar Virtuemart 2.y.z

max_execution_time 30
Serverinstelling voor de maximale uitvoeringstijd
memory_limit 128M
Geheugenlimiet van de server
Maak een taakkeuze om te migreren


Opnieuw uitdelen bestelnummers
Gebruik het VM1 bestel ID als VM2 bestelnummer
Migreer klantgroepen toegewezen aan prijzen.
Migreer artikeldetailpagina's
Standaard weergave categorie (browse page) zonder .php
Standaard weergave artikel (fly page) zonder .php
Vermeldt hier het nieuwe id van de winkeleigenaar